jueves, 18 de febrero de 2010

Mamani Keita - - - Yelema - Mali, -2006-

Por Minik
para CaboDomundo
1.Djekato
2.Lado
3.Eye Djama
4.Djama Nyemao
5.Cocotte Minute
6.Kassi Koun
7.Kedide
8.Tamata
9.Diarabi
10.Ya Mine, A
11.Mali Denou
12.Yelema

1 comentario: